Новости

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «Старокиївський банк» 31.07.2019

22.07.2019

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна)

ПАТ «Старокиївський банк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «Старокиївський банк»

лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

GL6N26099

Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, інших майнових прав за дебіторською заборгованістю, часток у статутному капіталі юридичних осіб, основних засобів та іншого майна, а саме: права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами в кількості 114 шт; портфель, що складається з несанкціонованих кредитних овердрафтів (лімітів) на ПК, без забезпечення, списаних на позабаланс за рахунок резерву; 100% корпоративних прав ТОВ "ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ТАУНХАУС" (код ЄДРПОУ 34851246); 100% копропативних прав ТОВ "УКРСПЕЦПОСТАВКА" (код ЄДРПОУ 32310502); майнові прав на дебіторську заборгованість, яка виникла через вчинення кримінального правопорушення; клієнтська дебіторська заборгованість (нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування); господарська дебіторська заборгованість; дебіторська заборговність (прострочені орендні платежі); майнові права за дебіторською заборгованістю (міжбанківські депозити); грошові чекові книжки в кількості 284 шт.(з ПДВ); Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею: 4,3458 га., кадастровий номер 3220881700:04:001:0109, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства; Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею: 4,1502 га., кадастровий номер 3220881700:04:001:0111, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства; Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею: 3,7558 га, кадастровий номер 3220881700:04:001:0113, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства; Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею 4,8852 га., кадастровий номер 3220881700:04:001:0126, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства; Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею 4,725 га., кадастровий номер 3220881700:04:001:0159, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства; Земельна ділянка яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада, загальною площею 3,8049 га., кадастровий номер 3220881700:04:001:0160, з цільовим призначенням: для ведення підсобного сільського господарства.

31.07.2019 - 19 948 352,85

3 989 670,74

203166


Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

1588 від 24.06.2019 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням:http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцієюhttp://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «Старокиївський банк» 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9; liutikova@internal.oldbank.com

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

Лютікова Надія Олександрівна тел. 050-681-90-95 м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9 liutikova@internal.oldbank.com

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

31.07.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. 
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій  - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 31.07.2019 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

31.07.2019 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

Потенційні покупці повинні до участі в аукціоні оглянути актив, ознайомитися з правовстановлюючими документами та перевірити відсутність обтяжень.

 

Всі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує покупець - переможець аукціону.

 

Покупець зобов’язаний підписати протокол та провести повний розрахунок з продавцем протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Договір купівлі-продажу укладається після здійснення покупцем повної оплати за придбане майно.