Новости

Звіт про виплати та надходження ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" станом на 01.01.2018

01.02.2018
Звіт про виплати та надходження ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" станом на 01.01.2018
Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) Надходження (тис. грн)
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу


58 556,37


2905,17*


7 787,20 303,73 58 769,68 16 212,10


* - позачергове задоволення забезпечених вимог кредиторів